ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε δακτυλογραφήσεις σε ελληνικό, αγγλικό και γερμανικό κείμενο.

ΕΓΓΡΑΦΗ CD/DVD

Εγγραφή CD/DVD σε μικρές και μεγάλες ποσότητες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΛΗΨΗ FAX/E-MAIL

Στο κατάστημα μας μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Fax. Αποστολή με E-mail των εγγράφων σας αφου πρώτα τα ψηφιοποιήσουμε.